Ot Toplama Tırmığı

Post image description

Ot Toplama Tırmığı

Totan Makina tarafından yapılan Ot Toplama Tırmıgı; biçilen ürunün yayılması, alt - üst edilmesi ve tekrar toplanmasında (yıgın yada namlu ) kullanılan asılır tip bir tarım aletidir. Alet, 4 adet parmak Uçları sivri yıldiz çarktan oluşmuştur. Yıldız çark tırmık, yay çeliginden yapılmış ve Uçları bükülerek şekillendirilmiş esnek parmakların bir çemberin içinden geçirilerek merkezde bir disk üzerine civatalarla bağlanmasından meydana gelmistir. Her çarkta 40 adet esnek parmak vardır. Parmakların ucu tırmıklama gorevi yapabilmesi için açık bırakılmıştır. Böylece ürunün yayılması, alt - üst edilmesi ve tekrar toplanması gayet düzenli bir sekilde gerçekleştirilmektedir. (çarklar birbirinin iş genişligini tamamlayıcı şekilde ancak eksenleri farklı konumda önden arkaya kademeli olarak batarya şasisine bağlanmıstır. Ana çatı üzerinde üç nokta askı sistemi ve iki adet batarya bulunmaktadır. Bir bataryaya iki adet yıldız çark bağlanmıştır. Çarklar birbirleriyle bağıntılı çalışmaktadırlar. Çark şasilerinin ve ana gövdeden bağlantı şekillerinin değiştirilmesi ile istenilen amaca uygun olarak tek sıraya ot toplama, iki sıraya ot toplama ve ot yayma görevlerinden birisi veya taşıma durumu elde edilebilmektedir.

Makinanın Montajı

a- Ot toplama tırmıgı, üç nokta hidrolik baglantı düzeni ile traktöre bağlanır. b- İlk olarak alt bağlantı kolları hidrolik ile yüksekligi ayarlanarak takılır. c- Daha sonra üst bağlantı kolu takılır.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

a- Makine yükleme anında sürtünme ve darbelere karşı korunmalıdır. b- Nakliye aracına yüklenen tırmıkların nakliye sırasında çarpma ve sürtünmelere karşı korumak için gerekli tespit ve sabitleme malzemeleri kullanılmalıdır.

Kullanım Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

a- Ayarlama ve yağlama işlemlerini yaparken traktorü mutlaka durdurunuz. b- Çalışma anında makinenin hareketli parçaları yanında kimsenin bulunmadığından emin olunuz. c- Makineyi traktöre takılacağı zaman traktor ön ağırlıkların kontrol ediniz ve traktorün dengede kalmasını saglayınız. d- Makineyi tarla zeminine indirirken traktör ile makine arasında kimsenin olmadığından emin olunuz. e- Makineyi tarla zeminine yaklaşıncaya kadar indiriniz ve dikkatli bir şekilde çemberi çeviriniz. f- Makineyi işe başlamadan once mutlaka tarla zeminine indirilmis olmalıdır. g- Makine üzerinde ayarlama ve işlem yapmadan once traktörü mutlaka durdurunuz. h- Çemberler üzerindeki tellerin tam ve eksiksiz oldugundan emin olun eksilenleri tamamlayarak baglantı somunlarmı kontrol edin ve gevşek olanlan sıkınız. i- Makine daima taşıma durumunda bırakınız.